Psikolojik Danışmanlık & Destek Programları

Çocuğunuzun, yaşıtlarına göre farklı öğrenme süreçleri ve davranışları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gelin çocuğunuzun kavrama becerilerini birlikte değerlendirelim ve bu becerileri ona en uygun olan yöntemlerle geliştirelim.

Çocuğunuzun öğrenmenin temellerini oluşturan dikkat, planlama gibi bilişsel işlem alanlarını ölçümleyerek, ihtiyacı olan desteği çocuğunuza sağlarız.

Çalışma Alanlarımız:

 • Dikkat eksikliği
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Duygu durum bozuklukları

CAS (Cognitive Assessment System) ve Bilişsel Müdahale

Duyu Gelişim Danışmanlık, Türkçe standardizasyonu İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından yapılmış olan 5 – 17 yas aralığındaki çocukların bilişsel işlem alanlarını değerlendirmek için kullanılan CAS (Cognitive Assessment System) Testi yetkili uygulayıcısıdır.

Bu test ile öğrenmenin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemleri ölçer ve çocuğunuzun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirler, buna uygun müdahale programları geliştirerek öğrenme performansını artırmayı hedefleriz.

SAS (Sensory Activation Solutions) Dinleti Programları

SAS Metodu ülkemiz dışında İngiltere, Hollanda, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerde de kullanılan dinleti programlarıdır. Müziği, tonları ve konuşmaları birer araç olarak kullanarak beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonu geliştirmeyi amaçlar. Kulaklıklarla takip edilen program beynin düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü gibi ilgili merkezlerini uyarır ve beynin her iki yarı küresinin daha hızlı ve dengeli bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

Yetkili uygulayıcısı olduğumuz SAS programı:

 • Basit ve tamamen güvenlidir.
 • Dinleti programları kişiye özel hazırlanır.
 • 3 yaştan itibaren uygulanabilir.
 • Evde, trafikte istediğiniz her yerde, istediğiniz zaman uygulanabilir.

Uygulama Alanı

Öğrenme becerilerini ve akademik performansı destekler.

Çözüm Sunduğu Sorunlar

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, DEHB
 • Okuma – yazma bozukluğu, Disleksi
 • Anlama ve hafıza sorunları
 • Davranış ve motivasyon bozukluğu
Sas Boost

Uygulama Alanı

Nörogelişimsel bozuklukların giderilmesini destekler. (Otizm, Asperger Sendromu, Down Sendromu ve Serebral Palsi)

Çözüm Sunduğu Sorunlar

 • Duyusal İşlemleme sorunları
 • Tekrarlayan davranışlar
 • Dil ve Konuşma bozuklukları
 • Limitli sosyal beceriler
Sas Balance

Uygulama Alanı

Duygu durum problemi yaşayan yetişkinlerde psikolojik bozuklukların giderilmesine destek olur.

Çözüm Sunduğu Sorunlar

 • Kaygı bozukluğu
 • Depresyon
 • Öfke Kontrolü
 • Yaratıcılık ve Üretkenliğe ilişkin limitli beceriler

SAS Uygulaması hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

SAS Uygulama alanları ve ücret bilgisi için bize ulaşın.